KAKO – En värld av känslor

Våra känslor är en integrerad del av vår mänskliga erfarenhet. De kan vara både en källa till glädje och en utmaning att hantera. Inse vikten av att ta hand om vår mentala hälsa och stödja varandra genom livets upp- och nedgångar.

Kom ihåg, du är inte ensam.

ensamhet
ångest
prata terapi
Check Icon

Låt oss vara mer känsliga gentemot oss själva och andra: observera, lyssna, tala.

Tänkvärt

Vad är mental hälsa?

Mental hälsa handlar om vårt emotionella, psykiska och sociala välbefinnande. Det handlar inte bara om frånvaro av sjukdom utan också om att kunna hantera stress, möta utmaningar och känna sig tillfreds med livet. Kako tror på att främja en positiv mental hälsa för alla.

Stöd för dina känslor

Oavsett om du kämpar med ångest, depression, stress eller bara behöver någon att prata med, är du inte ensam. Det finns många sidor som erbjuder en mängd resurser och stöd för att hjälpa dig hantera dina känslor och ta hand om din mentala hälsa. Från terapeutiska verktyg till gemenskapliga forum, de finns där här för dig varje steg på vägen.

Gemenskap och förståelse

Att dela dina känslor och erfarenheter med andra kan vara en kraftfull del av läkningsprocessen. På olika plattformar hittar du en trygg och stödjande gemenskap av individer som förstår vad du går igenom. Tillsammans kan vi stärka varandra och arbeta mot en bättre mental hälsa för alla.

Ta det första steget mot hälsa

Oavsett var du befinner dig på din resa till bättre mental hälsa, är det viktigt att veta att det finns stöd att få. Ta det första steget genom att utforska nyttiga resurser och gemenskap. Tillsammans kan vi skapa en värld där varje individ känner sig sedd, hörd och stödd i sitt välmående.

Information om mental hälsa

 • Pocutis

  ·

  Pocutis

  ”Pocutis” på slovenska betyder ”Hur mår du?” på svenska. Det är en vanlig fras för att fråga någon om deras…

 • Att känna igen motgångar

  ·

  Att känna igen motgångar

  Att känna igen motgångar och agera därefter så snart de uppstår är av avgörande betydelse för vårt välmående och vår…

 • Ångest bland barn och unga

  ·

  Ångest bland barn och unga

  Under de senaste åren har experter noterat en oroande trend när det gäller ökningen av ångest, depression, ätstörningar och självmordsförsök…

HUR MÄRKER VI ATT NÅGON ÄR I NÖD?

Plötsliga och märkbart överdrivna beteenden över en natt kan vara det första tecknet på att någon är i nöd. Många, dock, uthärdar sitt lidande tyst, för sig själva, på ett sätt som är så flitigt och osynligt som möjligt. Dessa är särskilt svåra att märka, och ändå är denna form av nöd mycket smärtsam, svår och utmattande.